Дейността на “МАЛЕГРИА” ЕООД е свързана с търговия на черни метали и последваща студена обработка. Политиката на фирмата е изградена върху бързина и коректност във взаимоотношенията с клиентите.
Фирмата се стреми да задоволи изискванията на клиентите и осигурява транспортиране на стоките до всяка част от страната.