поцинкованата ламарина е на заготовка от:


рулони

пачки

ленти


 

Дебелина от 0.4мм до 2.5мм


Поцинкованата ламарина намира широко приложение навсякъде, заради добрата корозионна защита – строителство, облицовки.