Студено валцуваната ламарина е на заготовка от:


рулони

пачки

ленти


Дебелина от 0.5мм до 2мм


Студено валцуваната ламарина намира приложение в производството на осветителни тела, метални врати, електро табла…


Горещо валцуваната ламарина е на заготовка от:


рулони

пачки

ленти


Дебелина от 2мм до 8мм


Приложение: във всички отрасли като машиностроене, корпуси за автомобили,метални конструкции.


Горещо валцуваната рифелова ламарина.