дебелина на ламарината – от 0,4мм до 2мм 


ширина на рулона – до 1500мм

дължина на листа – до

дебелина на ламарината – от 2мм до 6мм 


ширина на рулона – до 1850мм

дължина на листа – до 12м

попитай още за услугата