Поцинкованата ламарина е заготовка от:


○ рулони

○ пачки

○ лентиЛистове с дебелина от 0.4 мм до 2 мм


Щрипс от 0.4 мм до 1 мм


LT 40 от 0.4 мм до 0.8 ммПоцинкованата ламарина намира широко приложение навсякъде, заради добрата корозионна защита – строителство, облицовки.