Листове с дебелина от 0.4 мм до 2 мм


Щрипс от 0.4 мм до 1 мм


LT 40 от 0.4 мм до 0.8 мм